en-USnl-BE
zondag 7 maart 2021

Verslavingszorg: De Oever


De Oever richt zich tot volwassenen met een alcohol-, medicatie- en/of illegale-drugverslaving.

Het is een afdeling voor 37 patiënten (zowel mannen als vrouwen) met een open of gesloten behandelingssysteem. Op de afdeling is volledige hospitalisatie, daghospitalisatie en nazorg mogelijk. Nazorg kan in groep zijn, éénmaal per twee weken op vrijdagavond (de nazorggroep) of individueel.

Een intake voorafgaand aan de (her)opname kan gepland worden.

De uiteindelijke doelstelling van de behandeling is een nuchter en clean leven. Hierbij moeten volgende stappen in mindere of meerdere mate worden doorlopen:
  • ontgiften van het lichaam (de ontwenning, desintoxicatie);
  • heropbouwen van de lichamelijke conditie;
  • uitdoven van de psychische en lichamelijke drang naar het roesmiddel;
  • opbouwen van de motivatie om nuchter en clean te blijven;
  • inbouwen van controlemechanismen bij dreigend herval;
  • behandelen van bijkomende problemen;
  • ingrijpen bij herval;
  • resocialiseren: terug naar huis, op zoek naar een nieuwe woonst, terug naar het werk, op zoek naar nieuw werk, terug naar school, op zoek naar een nieuwe/andere opleiding, hernemen van een hobby, op zoek naar nieuwe vrijetijdsinvulling,…
De behandeltermijn om dit te realiseren wordt niet vooraf bepaald maar sluit aan op het tempo van de patiënt.

Informatie en aanmelden
Voor informatie kunt u contact opnemen met Luc Callens: 050/81 97 22.
Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050/79 95 67
Yves Vandekerckhove - 050/ 81 97 55
Luc Callens
Dr. Geert Bosma

Locatie
De Oever is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Reigerlo B (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation