en-USnl-BE
dinsdag 13 april 2021

Sociaal psychiatrische zorg: De Link

De Link richt zich tot patiënten die vanuit verschillende opname- en behandelafdelingen van het ziekenhuis doorverwezen worden. Deze groep is niet op één specifieke psychiatrische problematiek gericht. Het is een open ziekenhuisafdeling voor 29 patiënten.

De opdracht voor het team van De Link bestaat uit de voorbereiding op een woonvorm psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) of rust- en verzorgingstehuis (RVT). Dit wil zeggen dat het team ernaar streeft om de stabiliteit bij deze patiënten te bewaren. In deze benadering zal de klemtoon dan ook meer liggen op ondersteunende zorg en begeleiding dan op behandeling. Andere kernbegrippen hierbij zijn: contact, huiselijkheid en een gezond evenwicht tussen rust en zinvolle dagbesteding.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 84
Barbara Libeer - 050 81 97 75
Pieter Declercq
Dr. Lieselotte Willaert
Locatie

De Link is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Vincentius D (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation