en-USnl-BE
maandag 1 maart 2021

Enter Title

Minimize

De Delta


De Delta beschikt over 22 plaatsen en werkt doelgroepoverstijgend.

Als het rehabilitatieprogramma vanuit de eigen afdelingswerking ontoereikend blijft, dan kunnen patiënten doorverwezen worden naar De Delta.  Er worden kansen gecreëerd voor patiënten om gerichte vaardigheden opnieuw op te nemen of te ontwikkelen. Therapeutische ondersteuning is minimaal aanwezig. Vanuit deze nieuwe ervaringen worden patiënten, in samenwerking met hun eigen netwerk, voorbereid op een traject buiten het ziekenhuis: zelfstandig wonen - al dan niet met ondersteuning van het mobiel behandelteam - of beschut wonen.

Contact
Afdelingshoofd
Afdelingspsychiater
050 79 95 81
Hilde Christiaens - 050 81 97 71
Dr. Lies Evens

Locatie
De Delta is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Jozef (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation