en-USnl-BE
zaterdag 6 maart 2021

Sociaal psychiatrische zorg: Dagcentrum


Het Dagcentrum richt zich tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die overdag in therapie komen omdat ze nood hebben aan een langdurige, ondersteunende en structurerende begeleiding. Cliënten bereiken ons via externe en interne partners.

Het team biedt de mogelijkheid om 1 tot 5 dagen per week te komen.

Er wordt samen met de cliënt een geïndividualiseerd traject en programma opgemaakt. Ontmoeten, activering en ondersteuning zijn de drie pijlers van het activiteitenaanbod.

Men werkt vanuit de principes van empowerment en herstel, een visie waarbij de regie zoveel mogelijk aan de cliënt wordt gegeven. Dit betekent ook dat we uitgaan van de sterktes en mogelijkheden van de cliënt en minder van zijn (psychiatrische) beperkingen.

Het Dagcentrum probeert de schakel te zijn tussen langdurige (residentiële) hulpverlening en een normale woon- en leefsituatie.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 60
Zakia Ben Brahim - 050 81 97 68
Pieter Declercq
Dr. Magerman & Dr. Telukov

Locatie
Dagcentrum is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Marie (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation