en-USnl-BE
donderdag 23 september 2021

Psychosezorg: De Bron


De Bron is een opname- en behandelafdeling voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid en/of met aanverwante persoonlijkheidsproblemen.

De afdeling bestaat uit twee leefeenheden : een gesloten leefeenheid met 12 bedden en een open leefeenheid met 20 bedden. Daarnaast zijn er ook enkele plaatsen voorzien voor dagtherapie.

Ruimte en houvast zijn twee belangrijke begrippen in de behandeling.

Men maakt ruimte voor de patiënt om:
  • de eigen mening te uiten,
  • eigen verlangens verder te ontwikkelen,
  • te investeren in het leven buiten het ziekenhuis.
Op de afdeling biedt het team houvast door ondersteuning en regelmaat. Respect en integriteit staan hoog aangeschreven.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 78
Hilde Christiaens - 050 81 97 71
Laura Thyssen
Dr. Sofie De Saedeleer 

Locatie
De Bron is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Jozef (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation