en-USnl-BE
zaterdag 6 maart 2021

Psycho-organische zorg: Wegwijs 2


Wegwijs 2 richt zich tot patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door langdurig alcoholgebruik. Kenmerkend voor de doelgroep zijn:
  • stoornissen in het geheugen;
  • stoornissen in de oriëntatie van tijd en ruimte;
  • stoornissen in de oriëntatie van personen;
  • beperkingen en stoornissen in de planning en de organisatie van activiteiten op diverse levensdomeinen (werk, wonen, vrije tijd, sociale relaties,…).

De zusterafdeling Wegwijs 1 staat doorgaans in voor de opname en diagnosestelling in de cluster psycho-organische zorg. Na een intakegesprek kan echter beslist worden dat een rechtstreekse opname in deze afdeling, Wegwijs 2, mogelijk is. In dat geval is er op Wegwijs 2 een observatieperiode om een zorg- en/of behandelplan op te stellen.

Informatie en aanmelden

Voor informatie kan je contact opnemen op het nummer 050/81 97 31 of Christine Brauwers (maatschappelijk assistent): 050/81 97 49.

Contact 050/79 95 85
Afdelingshoofd 050/81 97 66
Therapeutisch coördinator Ilse Haesaert
Afdelingsarts Dr. Dieter De Maeyer

Locatie
Wegwijs 2 is gevestigd op de campus van Sint-Amandus in gebouw Sint-Paulus (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation