en-USnl-BE
zaterdag 6 maart 2021

Psycho-organische zorg: Wegwijs 1


Wegwijs 1 is een opname-, observatie- en behandelafdeling voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bestaat uit drie leefgroepen (A, B en C).

Een opname kan plaatsvinden als er sprake is van de volgende indicaties:
  • Gedocumenteerd, aantoonbaar hersenletsel;
  • Gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen, in die mate dat reguliere instellingen geen behandeling kunnen bieden;
  • Vraagstelling tot nadere diagnostiek bij bestaand hersenletsel;
  • Time-out opname voor behandeling, echter geen crisisopname;
  • Leeftijdsgroep 'volwassenen’: (18-65j);
  • Er dient een redelijke verwachting te bestaan dat de patiënt baat heeft bij een tijdelijke behandeling en/of begeleiding in deze setting.

Afdeling Wegwijs 1 stelt zich ook op voor de residentiële opvang van personen met de ziekte van Huntington. PC Sint-Amandus maakt deel uit van een samenwerkingsverband (conventie) voor de residentiële opvang van personen met deze ziekte.
Conventie voor de residentiële opvang van personen met de ziekte van Huntington.

De behandeling is gericht op het herstel van het functioneren op gebied van psychische, lichamelijke en psychosociale klachten (relatie, wonen, werk) met als doel het dagelijks leven in te richten mét de beperkingen.

Opname wordt altijd voorafgegaan door een intake in het PC Sint-Amandus of bij de doorverwijzende voorziening.

Informatie en aanmelden
Voor informatie kan je contact opnemen met Sylvie de Muynck (maatschappelijk assistent): 050/81 97 44.

Contact
Afdeling
Afdelingshoofd
Adjunct-afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater

050/79 95 71
Kris Vancouillie - 050/ 81 97 61
Barbara Libeer - 050/81 97 75
Ilse Haesaert
Dr. Peter Wostyn 

Locatie
Wegwijs 1 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Bakensgoed (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation