en-USnl-BE
maandag 1 maart 2021

Psychiatrische Intensieve zorg


Pariz en pIZa komen in aanmerking voor de zorg aan die patiënten waarbij de behandeling in een reguliere GGZ-voorziening (in Vlaanderen) is vastgelopen of dreigt vast te lopen.

Deze ontwrichting kan verschillende oorzaken hebben: ernstige gedragsproblemen of agressie, zeer complexe problematiek met comorbiditeit of een problematische interactie tussen patiënt en behandelteam.
Beide interdisciplinaire teams hebben de expertise om de patiënt te coachen binnen zijn / haar individueel behandeltraject.

Opname
Na aanmelding gebeurt een intake: enkele leden van het interdisciplinair team komen langs om samen met de patiënt de opnamevraag verder te exploreren. Binnen hetzelfde kader vindt een overleg met het huidige behandelteam plaats.
Pariz/pIZa kan de zorg voor de patiënt opnemen voor gemiddeld een half jaar tot maximum 1 jaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verwijzer en de patiënt. Bij ontslag doen we steeds beroep op het verwijzend team om de patiënt terug op te nemen of te zoeken naar een meer geschikte vervolgbehandeling.

Pariz
(Persoonlijkheidsstoornis, afhankelijkheidsproblematiek, residentiële intensieve zorg) richt zijn werking op personen met de dubbeldiagnose persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik. Het accent van de behandeling ligt op het ontwikkelen van mechanismen / vaardigheden met als doel deze te kunnen hanteren op bepaalde spanningsmomenten, momenten van onbehagen, frustratie en in andere omstandigheden.
Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 66
Jelle Vandewalle
Stefanie Lekime
Dr. Peter Wostyn
pIZa (psychiatrische Intensieve Zorgafdeling) richt zich voornamelijk op het deblokkeren van een vastgelopen therapeutisch parcours bij patiënten met een dubbeldiagnose psychose en middelenmisbruik.
Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
Afdelingspsycholoog
050 79 95 63
Piet Ledure - 050 81 97 56
Lieselotte Fiers
Dr. Sofie De Saedeleer
Stefanie Wulbrecht
Locatie
Pariz en pIZa zijn gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw De Zouter (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation