en-USnl-BE
zondag 7 maart 2021

Forensisch Psychiatrische zorg


FIDES

FIDES staat voor Forensisch Initiatief voor DEviante Seksualiteit. Deze afdeling behandelt daders van seksueel geweld om terugval te voorkomen.

FIDES heeft een ambulante werking (FIDES-A) en een residentiële werking (FIDES-R).

FIDES-A situeert zich binnen de vzw Prisma en is gehuisvest in het CGG Prisma in Beernem.

FIDES-R zit ingebed in het PC Sint-Amandus en is een gesloten afdeling van 16 bedden met een intensief behandelprogramma. Dit programma evolueert naargelang de vooruitgang en inzet van de cliënt van strikt naar steeds minder strikt. 

FIDES-R is een forensische afdeling: alle cliënten hebben een gerechtelijk verleden en worden dus ook door justitie opgevolgd; in die zin zijn de gerechtelijke voorwaarden mee richtinggevend in de behandeling.

Het doel van de behandeling bestaat uit hervalpreventie. Net omdat de vrees bestaat dat grensoverschrijdende feiten zich kunnen herhalen, worden deze cliënten gevraagd om een therapeutisch programma te doorlopen en geleidelijk aan opnieuw een plaats in de maatschappij in te nemen.

Naast terugvalpreventie kan ook schadebeperking het doel van de behandeling zijn. Erkenning van de feiten en van de gevolgen van het gedrag van de cliënt voor slachtoffers en hun omgeving staat daarbij voorop. Hiermee rekening houden, betekent dat het doen en laten van de cliënt daarop afgestemd wordt.

Informatie
Voor informatie kan je contact opnemen met
- Bert Decavel (afdelingshoofd): 050 81 97 67
- Karen Ryckewaert (maatschappelijk assistente): 050 81 97 43

Aanmelden
Contacteer hiervoor Dirk Debbaut (criminoloog – seksuoloog).

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 61
Bert Decavel - 050 81 97 67
Trude Den Burger
Dr. Nils Verbeeck

Locatie
Fides-R is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Aloïs (grondplan).

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation