en-USnl-BE
zondag 16 juni 2019

Crisiszorg: CrisisinterventieDe Afdeling Crisisinterventie biedt crisishulp aan volwassenen die in acute psychosociale nood verkeren en die dringende psychiatrische hulp nodig hebben. Deze gesloten afdeling biedt plaats aan 15 personen; zowel vrouwen als mannen.
De crisisinterventie kan gebeuren via:
  • overleg met de verwijzer over de aanpak van de crisis;
  • een opname op vrijwillige basis;
  • een onvrijwillige opname via gedwongen opname.
Vervolg
Als de crisissituatie voorbij is, kan een verdere behandeling voorzien worden binnen een afdeling van het PC Sint-Amandus of door een externe zorgpartner.

Informatie en aanmelden
Voor verdere informatie of voor aanmelding kan je contact opnemen met Luc Bultinck (afdelingshoofd en opnamecoördinator): 050/79 95 69.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050/79 95 69
Tom Demuynck - 050/ 81 97 54
Koen Devriendt
Dr. Lies Evens

Locatie

De afdeling Crisisinterventie is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Reigerlo C (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation