en-USnl-BE
zondag 16 juni 2019

De CAAI


Doelgroep

Afdeling De CAAI (26 bedden) staat voor CrisisAfdeling en Afdeling voor Intensieve behandeling. Afdeling De CAAI is een gesloten afdeling.

Behandeldoelen

  • Stabiliseren van de problematiek en deblokkeren van vastgelopen therapeutische processen;
  • Opstellen van een individueel behandeltraject waarbij gewerkt wordt aan maximaal herstel op de diverse levensdomeinen.
Behandelmodaliteiten

De afdeling is onderverdeeld in een crisiseenheid voor observatie en (her)evaluatie van de psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we op de afdeling een intensief individueel behandeltraject.

(gesloten : vrijheden worden individueel bepaald)

Therapieprogramma

Het therapieprogramma bestaat uit o.a. ADL, dagopening, groepsgesprek, tuintherapie, PMT, kooktherapie, patiëntenraad, actua enzoverder. Cliënten kunnen in overleg met hun verantwoordelijk begeleider hun programma aanvullen met therapieën vanuit het centraal aanbod.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 62
Wim Claeys - 050 81 97 58
Philip Vuylsteke
Dr. Catherine Muyllaert
Locatie
De CAAI is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Hulstlo (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation