en-USnl-BE
dinsdag 12 december 2017

De CAAI


Doelgroep

Afdeling De CAAI staat voor CrisisAfdeling en Afdeling voor Intensieve behandeling. Het is een gesloten afdeling voor cliënten met een psychiatrische problematiek die sterk ontwrichtend werkt voor zichzelf en/of omgeving. We nemen cliënten op zowel van andere afdelingen van het PC Sint-Amandus als van externe voorzieningen, als doorverwijzing of in het kader van een time-out. Rechtstreekse opnames vanuit de thuissituatie is mogelijk na een intakegesprek.

Behandeldoelen

  • Stabiliseren van de problematiek en deblokkeren van vastgelopen therapeutische processen;
  • Opstellen van een individueel behandeltraject waarbij gewerkt wordt aan maximaal herstel op de diverse levensdomeinen.
Behandelmodaliteiten

De afdeling bestaat uit twee gesloten leefeenheden:

  • CAAI 1 is een crisiseenheid voor observatie en (her)evaluatie van de psychiatrische problematiek, met sterke externe sturing. CAAI 1 beschikt over 10 bedden;
  • CAAI 2 biedt een intensief individueel behandeltraject. CAAI 2 beschikt over 16 bedden. Er is mogelijkheid tot dagtherapie.

(gesloten : vrijheden worden individueel bepaald)

Therapieprogramma

Het therapieprogramma bestaat uit o.a. ADL, dagopening, groepsgesprek, tuintherapie, PMT, kooktherapie, patiëntenraad, actua enzoverder. Cliënten kunnen in overleg met hun verantwoordelijk begeleider hun programma aanvullen met therapieën vanuit het centraal aanbod.


Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 62
Wim Claeys - 050 81 97 58
Philip Vuylsteke
Dr. Catherine Muyllaert

Locatie
De CAAIis gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Hulstlo (grondplan).

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation