en-USnl-BE
dinsdag 13 april 2021

Psychomentale zorg: PVT De Knop


De Knop wil een (t)huis zijn voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. We willen ondersteuning bieden aan mensen die omwille van hun emotionele, cognitieve en psychische beperkingen (voorlopig) geen plaats vinden binnen het reguliere circuit (VAPH) of die baat hebben bij een blijvende meer psychiatrische ondersteuning.

De afdeling is opgesplitst in drie leefgroepen die elk afzonderlijk functioneren met andere doelen. Zowel het begeleidingsteam als de ontwikkelings- en belevingsgerichte visie zijn echter gemeenschappelijk. Het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de bewoners staat voorop en stuurt de ondersteuning aan de bewoners.

Zorg op maat van iedere individuele bewoner is een opdracht van het interdisciplinaire team en wordt grotendeels aangestuurd door de mentor. Deze zorg op maat impliceert ook dat iedere bewoner een geïndividualiseerd dagbestedingsprogramma in activiteitencentrum De Boerderij heeft.

Contact
Afdelingshoofd
Master orthopedagogiek
Afdelingspsychiater
PVT-coördinator
050 79 95 90
Peter Landuyt - 050 81 97 70
Cedric Reculé
Dr. Willaert
Erik Timmerman
Locatie
De Knop is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Pieter (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation