en-USnl-BE
dinsdag 13 april 2021

Psychomentale zorg: De Palissant


De Palissant is een opname- en behandelafdeling die zich richt tot volwassenen met een verstandelijke beperking (licht tot bovengrens matig) en een bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Het is een semi-open afdeling met 32 plaatsen. Tijdens de therapiemomenten wordt deze groep ingedeeld in kleinere eenheden. De therapiemomenten worden begeleid door medewerkers toegewezen aan de afdeling (opvoedkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeut, psychomotore therapeut, afdelingshoofd, psycholoog, maatschappelijk werker, enz.). Het aanbod bestaat o.a. uit tuintherapie, creatieve therapie, kooktherapie, semi-industrieel werk, algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), psychomotore therapie, enz.

Op basis van de zorgvraag werkt de persoonlijke begeleider samen met het interdisciplinair team een individueel behandelplan uit voor de patiënt. Naast het therapeutisch aanbod is het aanbieden van nabijheid, duidelijkheid, veiligheid en structuur essentieel voor de werking.

De verblijfsduur en ontslagmogelijkheden worden individueel bepaald.

Contact
Afdelingshoofd
Verpleegkundig coördinator
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 75
Koen Roggeman - 050 81 97 77
Bart Dekeyzer
Gudrun Gheysen
Dr. Lisset Romero
Locatie
De Palissant is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Dymphna (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation