en-USnl-BE
dinsdag 13 april 2021

Gerontopsychiatrische zorg: Oase 2


Oase 2 richt zich in eerste instantie tot patiënten van de opnameafdeling Oase 1 die een middellange tot langdurige interdisciplinaire psychiatrische behandeling en begeleiding nodig hebben. Een opname kan geruime tijd duren maar heeft hoe dan ook een tijdelijk karakter.

De afdeling vervult eveneens een behandel- en begeleidingsfunctie ten behoeve van chronisch psychiatrische patiënten afkomstig van andere afdelingen van het PC Sint-Amandus die meer aanleunen bij de gerontopsychiatrische populatie.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 65
Boffel Laura (ad interim) - 050 81 97 60
Angie Lammens
Dr. Dieter De Maeyer

Locatie
Oase 2 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Lindeveld, 2e verdiep (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation