en-USnl-BE
zondag 16 juni 2019

Forensisch Psychiatrische zorg


Mobiel Forensisch 2b-Team

Het Forensisch 2b-Team Beernem (MFT) is een mobiel forensisch team dat over de gehele provincie West-Vlaanderen opereert.
Het maakt onderdeel uit van een groter geheel van forensische FACT-werking dat verder bestaat uit een team in Zelzate en een team in
Sint-Niklaas. Deze FACT-werkingen (Assertive Community Treatment) zijn een resultaat van twee recente stromingen in de geestelijke gezondheidszorg: een geïntensifieerde zorg ten aanzien van de geïnterneerden enerzijds en de vermaatschappelijking van de zorg anderzijds.

Het MFT heeft als doelgroep geïnterneerde seksuele plegers die zich in een thuissituatie bevinden of in een vervangend systeem. Het seksueel probleem moet op de voorgrond staan maar het risiconiveau moet afdoende gedaald  zijn om een effectieve thuisbegeleiding te kunnen verantwoorden. Daarom dienen cliënten die nog geen behandeling rond hun seksuele feiten hebben gevolgd die alsnog te volgen.

Inhoudelijk kan gesteld worden dat de begeleiding die van de cliënt overstijgt, vermits ook de context ( gezin, belangrijke derden, andere hulpverlening..) mee wordt betrokken. Het  MFT hanteert daarbij  modellen die voor het forensisch cliënteel zijn aangereikt door het Good Lives Model ( Ward, Marshall, 2002) en door de klinische implicaties van het GLM-C ; het Good Lives Model – Comprehensive ( Ward, Ruth, Mann, Gannon, 2007). Het GLM-C is een rehabilitatiemodel voor plegers van delicten dat poogt, uitgaande van belangrijke en legitieme waarden van de cliënt een nieuw , verantwoord en delictenvrij bestaan op te bouwen dat voldoende betekenis heeft voor de cliënt waardoor de kans op herval in nieuwe feiten verminderd wordt. Tegelijk doet het dat met inbegrip van de beperkingen die zijn opgelegd door justitie en door de behandelaar.

Het MFT-Beernem bestaat uit twee maatschappelijk werkers (voltijds) die gesuperviseerd worden door een forensisch psychiater. Hun uitvalsbasis is de afdeling FIDES-R van het PC Sint-Amandus te Beernem, van waaruit know how rond risicotaxatie en behandelmodaliteiten kan betrokken worden. Het is belangrijk aan te stippen dat het MFT verder los staat van de werking van FIDES-R .

Informatie
Voor informatie kan je contact opnemen met
- het permanentienummer van het MFT: 0486/13 74 94 
- of via mail:  mobielforensischteam.w-vl@fracarita.org

Dr N. Verbeeck is de verantwoordelijke psychiater.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website  www.mobielforensischteam.be

Locatie
Het Mobiel Forensisch 2b-Team (MFT) is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Aloïs (grondplan).

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation