en-USnl-BE
dinsdag 13 april 2021

De CAAI

Doelgroep
Afdeling De CAAI (22 bedden) staat voor CrisisAfdeling en Afdeling voor Intensieve behandeling. Afdeling De CAAI is een gesloten afdeling.

Afdeling De CAAI is een afdeling voor mensen die zich in een acute psychiatrische crisis bevinden en die op heel korte termijn nood hebben aan een tijdelijke residentiële en intensieve behandeling.

Het doel is enerzijds de crisis zo snel mogelijk onder controle krijgen om de regie over het eigen handelen terug te verwerven. Anderzijds verblijven op De CAAI langdurig (3 tot 6 maanden) opgenomen patiënten die op alle levensterreinen nood hebben aan intensieve behandeling.

Behandelmodaliteiten
De afdeling is onderverdeeld in een crisiseenheid voor observatie en (her)evaluatie van de psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we op de afdeling een intensief individueel behandeltraject.
(gesloten : vrijheden worden individueel bepaald)

Therapieprogramma
Het therapieprogramma bestaat uit o.a. ADL, dagopening, groepsgesprek, tuintherapie, PMT, kooktherapie, patiëntenraad, actua enzoverder. Cliënten kunnen in overleg met hun verantwoordelijk begeleider hun programma aanvullen met therapieën vanuit het centraal aanbod.
Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiaters
050 79 95 62
Wim Claeys - 050 81 97 58
Philip Vuylsteke
Dr. Catherine Muyllaert en dr. Simon Vanmarcke

Folders

Locatie
De CAAI is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Hulstlo (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation