en-USnl-BE
dinsdag 13 april 2021

Crisiszorg: Crisisinterventie

 
Afdeling Crisisinterventie is een afdeling voor mensen die zich in een acute psychiatrische crisis bevinden en die op heel korte termijn nood hebben aan een tijdelijke residentiële en intensieve behandeling. Het accent ligt op de intensieve en gepersonaliseerde zorg waarbij we samen met de patiënt binnen een veilige, voorspelbare en rustgevende omgeving zoeken naar mogelijkheden om zo snel mogelijk de controle en de regie over het eigen leven te herwinnen. We proberen dit zo veel mogelijk te doen in overleg met het persoonlijke netwerk van de patiënt.

De afdeling beschikt over 15 individuele kamers
 
Vervolg
Als de crisissituatie voorbij is, kan een verdere behandeling voorzien worden binnen een afdeling van het PC Sint-Amandus of door een externe zorgpartner.
 
Informatie en aanmelden
Voor verdere informatie of voor aanmelding kan je contact opnemen met het opnamecoördinatieteam: 050/79 95 69 of opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050/79 95 50
Wim Claeys - 050/ 81 97 54
Eva Bryssinck
Dr. Cathérine Muyllaert

Folders
Folder voor verwijzers
Folder voor familieleden

Locatie
De afdeling Crisisinterventie is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Reigerlo C (grondplan).

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation