en-USnl-BE
dinsdag 27 oktober 2020

Ons aanbod


Het PC Sint-Amandus bestaat uit 16 ziekenhuisafdelingen en 4 psychiatrisch-verzorgingstehuis-afdelingen. Deze afdelingen bieden een specifiek psychiatrisch zorgaanbod aan, al dan niet binnen een bepaalde zorgcluster.

Aan elke afdeling is een interdisciplinair team van medewerkers toegewezen. In gezamenlijk overleg en in samenspraak met de patiënt werken zij aan uw behandel- en ondersteuningsplan.

Er is ook een intern aanbod waar de psychiater een beroep kan op doen en de patiënt naartoe kan doorverwijzen.
de huisarts van het ziekenhuis (de omnipracticus);
  • de tandarts;
  • de neuroloog;
  • de kinesitherapeut;
  • de logopedist;
  • de pedicure;
  • de diëtist.
Consultaties vinden plaats in PC Sint-Amandus. Voor andere specialistische onderzoeken werkt PC Sint-Amandus samen met het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas in Brugge.

Onderaan vind je een overzicht van het behandel- en zorgaanbod.

MDT 366
PC Sint-Amandus heeft ook een erkenning van het VAPH als MDT 366 (multidisciplinair team). In het MDT zitten specialisten uit verschillende disicplines zoals een arts, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen ... het team geeft advies aan het VAPH over je handicap en over je noden voor ondersteuning. Meer info vind je in deze folder.

Ziehier het behandel- en zorgaanbod in het PC Sint-Amandus :

Crisiszorg


Verslavingszorg

Psycho-organische zorg


Psychiatrische Intensieve zorg


Ambulante en residentiële Forensisch Psychiatrische zorg


Gerontopsychiatrische zorg


Psychomentale zorg


Psychosezorg


Sociaal psychiatrische zorg

Crisisinterventie
De CAAI

De Oever

Wegwijs 1
Wegwijs 2

Pariz
pIZa

FIDES
Mobiel Forensisch team

Oase 1
Oase 2

De Palissant
PVT De Knop

De Bron
De Stroom

Dagcentrum
PVT De Loot
PVT De Ent

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Opleidingen   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation