en-USnl-BE
donderdag 20 februari 2020

Wie kan stage lopen in PC St-Amandus?

Alle studenten uit één van de volgende opleidingen:

in de zorg:

-    Gegradueerde in de verpleegkunde

-    Bachelor verpleegkunde

-    Bachelor maatschappelijk werk

-    Bachelor ergotherapie

-    Bachelor toegepaste psychologie

-    Master psychologie

-    Master pedagogie

-    Bachelor orthopedagogie

-    Master orthopedagogie

-    Bachelor logopedie

-    Master criminologie

-    Bachelor dramatherapie

In de organisatie-ondersteunende diensten:

-    Grootkeuken, dieetleer (Voedingsdienst)

      6e jaars en 7e jaar specialisatie, een minimumperiode van 2 weken

-    Schoonmaak

-    Facilitair management, 2e en 3ejaars

-    Handel, kantoor, secretariaat-talen

In de zorgondersteunende diensten:

-    Medisch secretaresse/medisch secretariaat: te bespreken

Volg je een andere opleiding en ben je toch geïnteresseerd  in een stageplaats?

Neem contact op met de introductiebegeleider, die de mogelijkheden binnen het centrum zal bekijken.
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation