en-USnl-BE
woensdag 21 oktober 2020

Als stagegever verwachten wij dat je vóór je stage de informatie voor studenten op deze website doorneemt. Indien je hierrond nog vragen hebt kan je contact opnemen met de introductiebegeleider.

 

Afhankelijk van je school en je opleiding zijn er bepaalde competenties of niveaus die moeten behaald worden. Er zijn voor een aantal opleidingen basiscompetenties die op bijna elke stageplaats toepasbaar zijn. Daarnaast bestaan er ook een aantal specifieke vaardigheden, handelingen en mogelijkheden om kennis op te doen.

Deze verwachtingen stellen we aan elke student:
-          Open communicatie
-          Professionele houding en taalgebruik
-          Tactvolle en respectvolle omgang met iedereen
-          Respecteren van afspraken, beroepsgeheim en ieders privacy
-          De stage als leerproces in eigen handen nemen
-          Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid
-          Samenwerken in het interdisciplinair team (stages binnen de zorg)
-          Kennismaking met de bredere organisatie, niet enkel de stageplaats
-          Correcte luisterhouding en empatisch reageren
-          Evenwicht tussen afstand en nabijheid
-          Een kritische kijk naar je eigen functioneren
-          Je eigen mogelijkheden en sterktes leren kennen
-          Het verder ontwikkelen van je talenten en het bereiken van de nodige competenties
-          Een kritische kijk naar de afdeling of dienst op een correcte manier leren formuleren
-          Leren omgaan met feedback en zelf correct feedback leren geven
-          Bij aanvang van je stage bespreek je je eigen leerdoelen met de mentor
-          Bespreekbaar stellen van leerervaringen
-          Schriftelijk en mondeling rapporteren op de daarvoor voorziene plaats, rekening houdend met de informatieveiligheid (stage binnen de zorg)

 -          Ga regelmatig  in overleg met je mentor i.v.m.  schoolopdrachten


De mentoren hanteren een coachende leerbegeleiding. De mentor als coach ondersteunt en begeleidt het leerproces.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Opleidingen   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation