en-USnl-BE
woensdag 21 oktober 2020
Formulier voor gezondheidsbeoordeling!!!
Het formulier voor gezondheidsbeoordeling breng je mee op de eerste dag van de stage en geef je af tijdens het onthaal. Indien je het formulier niet bij hebt kan je de stage niet aanvangen! Dat kan pas nadat je je formulier opgehaald en afgegeven hebt aan de introductiebegeleider.
Het formulier is geldig voor de duur van je opleiding, tenzij de arts een einddatum vermeldt.
Indien de arts de opmerking “mits vaccinaties in orde” vermeldt breng je je vaccinatiekaart mee!
Houd ook rekening met de verplichtingen en aanbevelingen uit de werkpostfiches!

Stagecontract

Elke student moet een stagecontract hebben om stage te kunnen lopen.
Dat kan via een globaal, algemeen contract tussen de school en de stagegever (PC st-Amandus). Dat is zo voor de scholen waar we het meest mee samenwerken.
Er zijn veel scholen die ook een individueel contract voorzien tussen de school, de stagegever en de student.
Het contract moet ten laatste bij de aanvang van de stage afgegeven worden aan de introductiebegeleider die ervoor zorgt dat het ondertekend wordt door de algemeen directeur. Vergeet niet om dat zelf ook te ondertekenen.
Het contract wordt in drievoud opgemaakt: één voor de stagegever, één voor de student en één voor de school.
De introductiebegeleider zorgt ervoor dat de twee laatste terug bij de student komen.

Verzekering
Het centrum zorgt ervoor dat de student, zoals elke medewerker binnen het centrum, verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Sleutelbeheer
Sleutelbeheer is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van het PC St-Amandus. Wij verwachten van elke student een verantwoord gebruik van de sleutelsets. Bij de start van je stage krijg je een individuele sleutelset of  een sleutelset van de afdeling. Meer informatie krijg je hierrond tijdens het onthaal.

Arbeidskledij
Afhankelijk van de afdeling of dienst waar je stage loopt heb je al dan niet arbeidskledij en/of veiligheidsschoenen nodig.
Deze informatie kan je terugvinden op de werkpostfiche van de afdeling of dienst.

 

Voor elke student is het belangrijk om gepaste kledij te dragen waarin je makkelijk en veilig kan werken.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Opleidingen   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation