en-USnl-BE
vrijdag 21 januari 2022

Visie en strategie

Minimize

Visie en strategie


De geestelijke gezondheidszorg kent vele dimensies. Dat multidimensionale karakter wordt noodzakelijkerwijs weerspiegeld in een
interdisciplinaire werking.

Wij zien de patiënt als een mens met vele facetten. De complexiteit van die persoon noodzaakt ons tot werken in een team, waarbij we alle disciplines samenbrengen rond de patiënt.

Een kernteam stuurt elk interdisciplinair team aan. Het kernteam is als het ware het dagelijkse bestuur van de afdeling en bestaat uit drie personen: het afdelingshoofd, de therapeutisch coördinator en de beleidsarts. 

Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijke voor de zorgorganisatie, de therapeutisch coördinator heeft een zorginhoudelijke opdracht die disciplineoverstijgend is en de beleidspsychiater bepaalt in samenspraak met de andere kernteamleden het hele behandelprogramma.

De zorg voor de patiënt wordt in de eerste plaats gerealiseerd door de verpleging die instaat voor de 24-uurszorg. Daarnaast zijn er ook de vakgroepen - met leden van één beroepsdiscipline - die zorgen voor een meerwaarde aan de teamwerking. 

PC Sint-Amandus is een schakel in een veel breder netwerk van voorzieningen, zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg. PC Sint-Amandus wil in de verdere ontwikkeling van zorgcircuits en -netwerken investeren in en samenwerken met collega-voorzieningen en belendende sectoren zoals welzijn, wonen, werken, cultuur, justitie, …

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation