en-USnl-BE
zondag 20 september 2020

Vlaams indicatorenproject

PC Sint-Amandus werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg (VIP2).

We geven u graag inzage in de resultaten van onze zorgverlening. Binnenkort worden de resultaten van PC Sint-Amandus gepubliceerd op www.zorgkwaliteit.be

In afwachting kunt u de resultaten van de gemeten kwaliteitsindicatoren hier terugvinden.

De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging voor hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-Icuro.

AuditrapportenErkenningsbesluiten


Vragen

Voor vragen en reacties met betrekking tot de auditrapporten, kan je de heer Patrick Penders, algemeen directeur, contacteren.

Kwaliteit

Zorginspectie

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit agentschap voert audits uit in alle Vlaamse ziekenhuizen.
Iedere 5 jaar krijgt het ziekenhuis de Zorginspectie op bezoek in functie van de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis.

Bij de audit staat de kwaliteit van zorg die aangeboden wordt centraal. De zorginspectie hanteert een referentiekader. Dat referentiekader beschrijft de verwachtingen waaraan het ziekenhuis moet voldoen. In het referentiekader zijn zowel wettelijke verwachtingen opgenomen als verwachtingen op basis van goede praktijken. Op basis van de bevindingen tijdens het inspectiebezoek, maakte de Zorginspectie een auditverslag. Het auditverslag bevat een aantal sterke punten van het ziekenhuis, maar ook een aantal op te volgen verbeterpunten. Voor elk van deze verbeterpunten moet het ziekenhuis in een verslag aantonen hoe dit verbeterpunt binnen het ziekenhuis aangepakt zal worden.

Eind november 2014 kwam de Zorginspectie naar PZ Sint-Amandus

Oog voor kwaliteit van dialoog en communicatie

We willen open en transparant communiceren over de zorg- en dienstverlening. In het kader van deze openheid kan je hier  een samenvatting van het auditrapport van het ziekenhuis lezen met duiding over de opvolging door het ziekenhuis en antwoorden van de overheid. Het origineel auditverslag is ingedeeld in de hoofdstukken volgens de managementstructuur van Kwadrant. In deze samenvatting geven we in elk hoofdstuk kort de opmerkingen weer vanuit het auditverslag met de remediëring die tot nog toe (eind 2016) werd ondernomen.

De zorginspectie wijst erop dat de verslagen een momentopname zijn van de ziekenhuizen en dat de auditverslagen verbeterinstrumenten zijn. Sinds de audit werd hard gewerkt aan de verbeterpunten.

Voor heel wat verbeterpunten werd het voorgestelde plan van aanpak al aanvaard.

In het jaaroverzicht van 2015 werd een stand van zaken gegeven van de opvolging 1 jaar na de audit van het ziekenhuis.

Dit overzicht kan je hier doorlezen.

Afdeling De Palissant, afdeling voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische problematiek, kreeg later (2015) een inspectiebezoek naar aanleiding van de intensifiëring van de afdelingswerking.

Erkenningsbesluiten ziekenhuis en PVT

U vindt hier het Besluit houdende de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis van 1/1/2014 t.e.m. 2018 en de aanpassing van de erkenning vanaf 1/10/2014  naar aanleiding van de intensifiëring van de werking van ziekenhuisafdeling De Palissant, afdeling voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische problematiek.

U vindt hier het laatste erkenningsbesluit van het PVT.
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Opleidingen   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation