en-USnl-BE
donderdag 25 februari 2021

Werken aan kwaliteit van zorg


Als organisatie zien we het leveren van kwaliteitsvolle zorg als onze kernopdracht. We werken permanent aan de verbetering van onze kwaliteit van zorg. Zorgprocessen worden daarbij gemonitord met het oog op continue kwaliteitsverbetering. Diverse strategische thema’s waaronder het veiligheidsmanagementsysteem, valpreventie en suïcidepreventie, het medicatiemanagementsysteem, alsook het beleid rond ziekenhuishygiëne vormen daarbij belangrijke pijlers. We geven patiënten-en familieparticipatie en inzet van ervaringskennis een prioritaire plaats in het beleid en de beleidsvoering van elke afdeling en dienst. Hieronder kan je lezen hoe we onze zorgprocessen continu monitoren.

 • We doorlopen een NIAZ-accreditatietraject

  Via vastgelegde normensets sturen we onze procedures en werking bij in functie van de hoogste standaarden van zorg. Meer info op www.niaz.nl.
 • We participeren aan de kwaliteitsmonitoring van de organisatie Broeders van Liefde

  Jaarlijks worden de onderstaande kwaliteitsindicatoren besproken met het bestuur, met het oog op het permanent bijsturen van het kwaliteitsbeleid.

  THEMA 1: De zorg voor de patiënt is effectief.

  • Indicator 1.1.A Beoordeling door de patiënt over het resultaat van zorg (Vlaamse Patiënten Peiling)
  • Indicator 1.1.B Beoordeling door de patiënt over de therapeutische relatie (Vlaamse Patiënten Peiling)
  • Indicator 1.2 Feedbackgestuurde zorg: Implementatiegraad QuestManager

  THEMA 2: De zorg voor de patiënt is herstelgericht.

  • Indicator 2.1 Afname van de Recovery Oriented Practices Index (ROPI-R)
  • Indicator 2.2.A Ervaringsdeskundigheid (Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals)
  • Indicator 2.2.B Familie-ervaringsdeskundigheid (Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals)

  THEMA 3: De zorg voor de patiënt is gebruikersgericht.

  • Indicator 3 Beoordeling door patiënt over mogelijkheid tot inspraak (Vlaamse Patiënten Peiling)

  THEMA 4: De zorg voor de patiënt is veilig.

  • Indicator 4.1 Afzonderingen (uniforme registratie in het patiëntendossier)
  • Indicator 4.2 Suïcidepreventiebeleid (Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals)
  • Indicator 4.3 Contract Patient Safety (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)
  • Indicator 4.4 Veiligheidscultuurmeting (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid)
 • We participeren aan de Vlaamse Patiëntenpeiling van het VPP

  Hoe de patiënt zijn/haar zorg beleeft vinden wij niet alleen belangrijk. Het helpt ons in het verbeteren van onze zorg. Bij elk ontslag wordt aan de patiënt gevraagd om een tevredenheidsmeting in te vullen. De resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling (2019) vind je hier. Onze toelichting, sterke punten en werkpunten kan je doornemen via deze presentatie.
 • Feedbackgestuurde zorg als onderbouw voor effectieve zorg

  Feedbackgestuurde zorg (ROM = routine outcome monitoring) is zorg die in het overleg tussen hulpverlener en patiënt gebruik maakt van op systematische basis verzamelde gegevens over symptomen, functioneren, welbevinden,… Deze is primair bedoeld om de behandeling bij de individuele patiënt te ondersteunen. Het biedt transparantie over het traject van de patiënt en laat daardoor toe doelgerichter te werken. Binnen ons centrum registreren we deze metingen met speciaal daartoe ontwikkelde software (Quest Manager).
 • We participeren aan de benchmark van het Vlaams Instituut voor de Kwaliteitszorg (VIKZ)

  Benchmarken biedt kansen om ons te spiegelen met sectorgenoten, met het oog op reflectie en kwaliteitsverbetering. We kiezen voor transparantie omdat we willen aantonen hoe we onze zorg blijvend opvolgen en bijsturen. Daarom vindt u onze kwaliteitsindicatoren op de website www.zorgkwaliteit.be. Door het deelnemen aan de benchmark stellen we ons niet alleen toetsbaar op, maar ook in zeker mate kwetsbaar. Benchmarken bevat immers enkele valkuilen.
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation