en-USnl-BE
vrijdag 21 januari 2022

De identiteitsverklaring van PC Sint-Amandus

 

Onze identiteitsverklaring, ontwikkeld in het spoor van de missie van de Broeders van Liefde, is het eindresultaat van een lang proces van interne dialoog over de fundamentele keuzes die we als werkgemeenschap maken en over de waarden die we cruciaal achten voor onze werking. Ze probeert kernachtig te verwoorden waar het PC Sint-Amandus voor staat en wat mensen van ons mogen verwachten.

De bekendmaking van de identiteitsverklaring werd visueel ondersteund met een kubus waarop de verklaring en de kernwaarden staan. Deze verklaring klinkt als volgt:

 

“Als ervaren partner in de Geestelijke Gezondheidszorg

bieden we mensen met een complexe psychiatrische problematiek

gespecialiseerde zorg, met oog voor eigenheid,

kansen en grenzen.


We doen dit in samenwerking met hen en hun nabije omgeving,

met elkaar en andere relevante partners. 
 

Telkens weer nemen we die zorg op met respect voor tempo en tijd.

We maken werk van een samenleving waarin herstel en kwaliteit van leven

optimale kansen krijgen en waar zorgzaam met kwetsbaarheid wordt omgegaan.
 

We komen op voor gelijkwaardigheid en actief burgerschap

van psychisch kwetsbare mensen.

 

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid

zijn daarbij onze centrale waarden.”

 

Deze verklaring werd vanuit verdere dialoog aangevuld met een verdiepende achtergrondtekst.

De identiteitsverklaring resulteerde ook in een slagzin die kernachtig verwoordt waar we als Centrum voor staan en wat we willen bereiken:

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid:

onze sleutels tot kwaliteit van zorg!

 

Tijdens dit proces op weg naar een nieuwe identiteitsverklaring kregen alle medewerkers van PC Sint-Amandus 4 Waarde(n)sprokkels, nieuwsbrieven waarin medewerkers zich uitspreken over de ziel en de eigenheid van PC Sint-Amandus. In de laatste waardensprokkels spraken enkele partners van PC Sint-Amandus zich uit over hun ervaringen met PC Sint-Amandus, over het imago in de regio en over de toekomstige opdracht van ons psychiatrisch centrum.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation