en-USnl-BE
vrijdag 21 januari 2022

Historiek van PC Sint-Amandus

In 1928 kregen vier Broeders van Liefde de opdracht om een 'Gesticht voor Krankzinnigen' op te richten in Beernem, in de voormalige hervormingsschool voor meisjes, bijgenaamd 'De Rode Rokjes'. De congregatie kocht dit gebouw, met 64 hectare grond,  datzelfde jaar aan van het Ministerie van Justitie.

Toen de broeders aankwamen, werd de ‘Oude Bouw’ (thans het Gebouw Sint-Vincentius) hun uitvalsbasis. Naast deze ‘Oude Bouw’ die dateert van 1853 werd in de periode 1928 – 1933 een totaal nieuwe voorziening gebouwd, geïnspireerd op de Hollandse voorzieningen in Venray en Noordwijkerhout die het succes van afzonderlijke paviljoenen al hadden bewezen.


PC Sint-Amandus werd in de eerste jaren van haar bestaan geleid door Vader Hilarius, een bijzondere persoonlijkheid die 'zijn' instelling dankzij zijn gedrevenheid en hardnekkigheid doorheen de oorlogsjaren loodste.

Tot diep in de jaren 1960 bleef PC Sint-Amandus een gesloten psychiatrische instelling, met meer dan 1200 mannelijke patiënten die allen opgenomen werden op basis van het regime van de collocatie. Op 'de zalen' stonden de broeders er quasi alleen voor. De enige hulp kwam uit de hoek van enkele inwonende en ongehuwde knechten. Later kwamen er leken oppassers bij, maar van échte psychiatrische verpleging was toen nog helemaal geen sprake. Patiënten werden aan het werk gezet en dat werd als de beste therapie beschouwd.


Pas in de jaren 1960 veranderde het hele psychiatrische landschap. Er kwam een nieuwe ziekenhuiswet die het statuut van de 'geesteszieke' bepaalde. Psychiatrische patiënten werden niet langer alleen maar gecolloceerd, maar konden ook ambulant worden behandeld of als vrije patiënt worden opgenomen. In 1969 werd de Kliniek Reigerlo geopend waar de eerste ‘vrije’ patiënten werden opgenomen. De uitbouw van deze nieuwe kliniek mag zeker één van de belangrijkste keerpunten in de geschiedenis van PC Sint-Amandus worden genoemd waarna de gehele voorziening zich langzaam maar zeker ontwikkelde tot een sterk professioneel onderbouwd ziekenhuis. Met de centra voor geestelijke gezondheidszorg stond de gesloten deur van de psychiatrie plots op een kiertje voor de buitenwereld.


Nieuwe medicijnen en moderne therapeutische invalshoeken brachten in het psychiatrische werkveld een aardverschuiving teweeg.
In deze periode konden de oppassers zich omscholen tot psychiatrisch verpleegkundige en werden voor deze nieuwe studierichting ook de eerste diploma's uitgereikt.
Dankzij de nieuwe ziekenhuiswet konden plots ook veel meer medewerkers aan de slag. De eerste vrouwelijke medewerkers deden hun intrede in een voorheen bijna exclusieve mannenwereld. Vandaag is die situatie helemaal omgekeerd.

Oppassers zijn er al een tijdje niet meer. Bijna elk onderdeeltje van hun taak heeft zich uitgesplitst in beroepen die op hun beurt gespecialiseerde kennis vereisen: onderhoudsmedewerkers, logistieke hulpen, algemene en psychiatrische verpleegkundigen, opvoeders, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, enz.

De psychiatrie is niet langer een gesloten wereld maar heeft haar deuren wijd opengezet. Vorming en levenslang leren zijn de sleutelwoorden, werken in zorgcircuits en netwerken eveneens. Voor hulpverleners in het psychiatrische werkveld bestaat de uitdaging erin om in dit netwerk, in samenwerking met velen, patiënten de best mogelijke zorg op maat te geven.

PC Sint-Amandus is nu een categoraal ziekenhuis met 459 bedden/plaatsen en een psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden. Het ziekenhuis richt zich op de behandeling en begeleiding van personen met een complexe psychiatrische problematiek. Er is een ruim behandel- en zorgaanbod voor diverse doelgroepen: crisiszorg, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg, psycho-organische zorg, psychiatrische intensieve zorg, psychomentale zorg, psychosezorg, gerontopsychiatrische zorg, institutionele structurerende integrerende zorg en sociaal psychiatrische zorg.

PC Sint- Amandus werkt ook nauw samen met de vzw Beschut Wonen Beernem en Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie.

PC Sint-Amandus: deel van een groter geheel 

 

PC Sint-Amandus behoort tot de vzw Organisatie der Broeders van Liefde.
De Broeders van Liefde zijn een internationale religieuze congregatie die zich op verschillende maatschappelijke domeinen engageren. In België zijn de Broeders van Liefde vooral actief op de domeinen zorg (geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogische zorg) en onderwijs (kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs).

U vindt alle informatie over de geschiedenis van de Broeders van Liefde op www.broedersvanliefde.be.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation