en-USnl-BE
dinsdag 27 oktober 2020

Patiëntenrechten

Tijdens uw opname  stellen we een patiëntendossier samen met daarin alle gegevens die door de verschillende interdisciplinaire teamleden als relevant voor uw behandeling en begeleiding worden beschouwd. We leggen dit dossier aan en bewaren het  om u een optimale verzorging en behandeling te kunnen bieden. Vanuit de ziekenhuiswet en de wet op de patiëntenrechten wordt het recht voorzien op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier.

Uw dossier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gelezen en aangevuld door professionele hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling/begeleiding. Al deze mensen, waaronder ook stagiairs in opleiding, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

We vragen ook aan u om  de privacy van uw medepatiënten maximaal te respecteren.

Tevredenheid

Alle medewerkers van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zetten zich in om uw verblijf, behandeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch situaties van ontevredenheid bij de patiënten voordoen.

In eerste instantie kunt u vragen, klachten of problemen in een open sfeer bespreken met een medewerker van de afdeling. Uiteraard kunt u ook terecht bij de leidinggevenden van uw afdeling: het afdelingshoofd, de therapeutisch coördinator en de beleidsarts (psychiater). Zij zijn soms beter geplaatst om met u in dialoog te gaan over bepaalde aspecten van uw opname. Daarnaast kunt u ook terecht bij de directie. Dit kan mondeling of schriftelijk (brief of e-mail: sint.amandus@fracarita.org)

U kan er ook voor kiezen om meteen de externe ombudspersoon Anne-Leen Denolf te contacteren. Zij werkt voor het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg, en houdt wekelijks een zitdag in PC Sint-Amandus. Meer info vindt u op http://www.ombudsfunctieggz.be. Tevreden of ontevreden, aarzel niet om erover te praten. Op die manier kunnen wij het beste en snelste gevolg geven aan uw opmerkingen.

De wet op de patiëntenrechten handelt ook over het recht op informatie, op toestemming, op inzagerecht in het patiëntendossier. Richt u tot uw psychiater als u hierover meer wenst te weten. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de ombudsdienst of op de website www.patientrights.be.

 

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Opleidingen   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation