en-USnl-BE
donderdag 23 september 2021

Patiëntenrechten

Tijdens uw opname  stellen we een patiëntendossier samen met daarin alle gegevens die door de verschillende interdisciplinaire teamleden als relevant voor uw behandeling en begeleiding worden beschouwd. We leggen dit dossier aan en bewaren het  om u een optimale verzorging en behandeling te kunnen bieden. Vanuit de ziekenhuiswet en de wet op de patiëntenrechten wordt het recht voorzien op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier.

Uw dossier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gelezen en aangevuld door professionele hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling/begeleiding. Al deze mensen, waaronder ook stagiairs in opleiding, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

We vragen ook aan u om  de privacy van uw medepatiënten maximaal te respecteren.

Tevredenheid

Alle medewerkers van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zetten zich in om uw verblijf, behandeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch situaties van ontevredenheid bij de patiënten voordoen.

In eerste instantie kunt u vragen, klachten of problemen in een open sfeer bespreken met een medewerker van de afdeling. Uiteraard kunt u ook terecht bij de leidinggevenden van uw afdeling: het afdelingshoofd, de therapeutisch coördinator en de beleidsarts (psychiater). Zij zijn soms beter geplaatst om met u in dialoog te gaan over bepaalde aspecten van uw opname. Daarnaast kunt u ook terecht bij de directie. Dit kan mondeling of schriftelijk (brief of e-mail: info@amandus.broedersvanliefde.be)

Vanaf 1 september is Anne-Leen Denolf niet meer actief als externe ombudspersoon.
Cindy De Wilde zal vanaf 18 oktober 2021 de taak van Anne-Leen Denolf overnemen. Tot 18 oktober wordt de externe ombudsfunctie gecontinueerd.

Bereikbaarheid externe ombudsfunctie:
  • via mail - info@ombudsggz.be
  • via chat - https://overlegplatformgg.sittool.net/chat - op dinsdagmiddag tussen 12 uur en 14 uur en op woensdagnamiddag tussen 15 uur en 17 uur
  • via telefoon - 0491/39 39 18 - het telefoonnummer van Anne-Leen blijft actief
  • voor dringende vragen kan contact opgenomen worden met de vaste vervangende ombudspersoon Lou Hamdaoui - GSM 0468/11 71 91 Meer gedetailleerde info kunt u steeds raadplegen op www.ombudsfunctieggz.be .

Tevreden of ontevreden, aarzel niet om erover te praten. Op die manier kunnen wij het beste en snelste gevolg geven aan uw opmerkingen.

De wet op de patiëntenrechten handelt ook over het recht op informatie, op toestemming, op inzagerecht in het patiëntendossier. Richt u tot uw psychiater als u hierover meer wenst te weten. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de ombudsdienst of op de website www.patientrights.be.
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation