en-USnl-BE
dinsdag 16 juli 2019

Opname

Vrije opname

Een vraag tot opname kan telefonisch via het nummer 050 79 95 69.
De opnamecoördinator beheert alle opname-aanvragen en bespreekt die met een arts die verbonden is aan de doelgroep.

Aanmelding crisisbed geïnterneerden

Een aanmelding voor het crisisbed geïnterneerden kan telefonisch via het nummer 050 79 95 69.
Folder crisismodule voor geïnterneerden

Gedwongen opname

In PC Sint-Amandus zijn ook patiënten gedwongen opgenomen. Een gedwongen opname is een ingrijpende gebeurtenis en er bestaan nog heel wat misverstanden over de gedwongen opname.
Deze brochure bevat informatie over de gedwongen opname en is een leidraad om de procedure rond gedwongen opname mee op te volgen, samen met het interdisciplinair team van de afdeling.


Elke afdeling richt zich tot een bepaalde doelgroep en heeft een specifiek zorgprogramma.  Meer info hierover vindt u in de rubriek Zorgaanbod.

Na het ontslag hoeft de zorg niet op te houden. We bespreken de mogelijkheden tot dagbehandeling of nabehandeling en we zoeken samen hoe het herstel verder kan ondersteund worden.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation