en-USnl-BE
donderdag 23 september 2021

Bemerkingen en/of klachten

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is patiëntveiligheid. We stellen alles in het werk om de zorg voor onze patiënten zo veilig mogelijk te maken. Wanneer zich een incident voordoet waarbij onverhoopt toch bepaalde risico’s zouden ontstaan, vragen we dit zeker aan ons te melden. Wij zullen dit vervolgens analyseren en zo goed mogelijk opvolgen met alle betrokkenen.

Voor bemerkingen, klachten of verbetersuggesties over de opname, de begeleiding, de afdelingswerking kan je in eerste instantie terecht bij het team, de leidinggevende of de arts van de afdeling.

Daarnaast kan je een afspraak maken met de directie via 050 79 95 46 of een e-mail sturen naar info@amandus.broedersvanliefde.be.

Je kan ook terecht bij de externe ombudspersoon die verbonden is aan het ziekenhuis:

Vanaf 1 september is Anne-Leen Denolf niet meer actief als externe ombudspersoon.
Cindy De Wilde zal vanaf 18 oktober 2021 de taak van Anne-Leen Denolf overnemen. Tot 18 oktober wordt de externe ombudsfunctie gecontinueerd.

Bereikbaarheid externe ombudsfunctie:
  • via mail - info@ombudsggz.be
  • via chat - https://overlegplatformgg.sittool.net/chat - op dinsdagmiddag tussen 12 uur en 14 uur en op woensdagnamiddag tussen 15 uur en 17 uur
  • via telefoon - 0491/39 39 18 - het telefoonnummer van Anne-Leen blijft actief
  • voor dringende vragen kan contact opgenomen worden met de vaste vervangende ombudspersoon Lou Hamdaoui - GSM 0468/11 71 91 Meer gedetailleerde info kunt u steeds raadplegen op www.ombudsfunctieggz.be .
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation