en-USnl-BE
vrijdag 21 januari 2022

Bemerkingen en/of klachten

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is patiëntveiligheid. We stellen alles in het werk om de zorg voor onze patiënten zo veilig mogelijk te maken. Wanneer zich een incident voordoet waarbij onverhoopt toch bepaalde risico’s zouden ontstaan, vragen we dit zeker aan ons te melden. Wij zullen dit vervolgens analyseren en zo goed mogelijk opvolgen met alle betrokkenen.

Voor bemerkingen, klachten of verbetersuggesties over de opname, de begeleiding, de afdelingswerking kan je in eerste instantie terecht bij het team, de leidinggevende of de arts van de afdeling.

Daarnaast kan je een afspraak maken met de directie via 050 79 95 46 of een e-mail sturen naar info@amandus.broedersvanliefde.be.

Je kan ook terecht bij de externe ombudspersoon die verbonden is aan het ziekenhuis:

Cindy De Wilde neemt vanaf 18 oktober 2021 de taak van Anne-Leen Denolf over.

Bereikbaarheid externe ombudsfunctie:
  • Persoonlijk: tijdens het consultatiemoment op dinsdagvoormiddag van 9 uur tot 13 uur.
  • Telefonisch: 0491 39 39 18
  • Via mail: cindy.vandewalle@ombudsfunctieggz.be
  • Schriftelijk: via één van de twee postbussen die ophangen op de campus (locaties: Gebouw Reigerlo E, Gebouw Sint-Marie - 1ste verdiep lokaal 1.30 - Dialogus)
    Of via de post (Mevrouw Cindy De Wilde, Ombudspersoon Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen, Drongenplein 26, 9031 Drongen).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation