en-USnl-BE
Tuesday, April 13, 2021

Psychosezorg: De Stroom

De Stroom is een afdeling voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Er verblijven vooral mensen die reeds een langdurig traject binnen de GGZ doorlopen hebben (en nog steeds ernstige beperkingen ondervinden van hun kwetsbaarheid). Op de afdeling willen we  de mensen ondersteunen bij hun herstel door te vertrekken vanuit de eigen wensen en  mogelijkheden, rekening houdend met hun kwetsbaarheden.

De Stroom is een halfopen afdeling met twee leefgroepen. In Groep 1 is er plaats voor 21 mensen . Groep 2 heeft 13 plaatsen. 

De Stroom beoogt het herstel van de mensen te ondersteunen en te faciliteren door:

  • te vertrekken vanuit wensen en zorgbehoeften,
  • te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit.
  • Wij willen  beogen dat de persoon andere* sociaal-maatschappelijke rollen kan opnemen dan alleen de ‘patiëntenrol’ en – waar men mogelijk - naar tevredenheid kan (gaan) wonen, werken, leren en/of de vrije tijd besteden in een omgeving van keuze ; dit alles met zoveel professionele hulp als nodig, maar niet meer.
Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater 
050 79 95 73
Ann Ramon - 050 81 97 69
Lisbeth Scherpereel
Dr. Lieselotte Willaert
Locatie
De Stroom is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw Sint-Cornelius (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation