en-USnl-BE
Tuesday, April 13, 2021

Gerontopsychiatrische zorg: Oase 1


Oase 1 richt zich tot
  • 65-plussers bij wie op latere leeftijd een psychiatrische problematiek van functionele en/of psycho-organische aard is opgetreden;
  • chronisch psychiatrische patiënten die tijdelijk omwille van een psychosociale problematiek niet langer in hun vertrouwde omgeving (thuis, afdeling van herkomst, RVT,…) kunnen functioneren en voor wie psychiatrische hulp aangewezen is.
Een opname kan enkele weken tot maanden duren maar kent hoe dan ook een tijdelijk karakter.

Voor de ouderen die na een opname tijdelijk nog aangewezen zijn op therapeutische omkadering, bestaat de mogelijkheid tot daghospitalisatie.

Aanmelden
Voor informatie over opname kan je contact opnemen met Luc Bultinck (opnamecoördinator): 050 79 95 69.

Contact
Afdelingshoofd
Therapeutisch coördinator
Afdelingspsychiater
050 79 95 64
Jalina De Bruyckere - 050 81 97 59
Els Verstichel
Dr. Dieter De Maeyer

Locatie
Oase 1 is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in gebouw De Wellinghe (grondplan).
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation