en-USnl-BE
Thursday, December 9, 2021

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbare schakels in de zorgverlening. Binnen PC Sint-Amandus zijn een 40-tal vrijwilligers actief.

Op regelmatige basis helpen vrijwilligers activiteiten organiseren en ondersteunen. Vrijwilligers vervangen geen medewerkers maar betekenen een belangrijke meerwaarde bij de werking. Heel vaak doen ze allerlei kleine maar essentiële en sociale taken die aanvullend zijn aan de professionele zorgverlening. Het vrijwilligerswerk bestaat uit 'kleine dingen' die toch 'veel betekenen' voor de betrokkenen.

De vrijwilligers in het Psychiatrisch Centrum hebben een overeenkomst getekend bij Present Caritas Vrijwilligerswerk en ze worden door deze organisatie gevormd en ondersteund. Present schept een wettelijk, beschermend kader op vlak van verzekering en biedt kansen voor ontmoeting en vorming. De vereniging houdt de vrijwilligers op de hoogte van het reilen en zeilen via het kwartaalblad Vitamine C. 

De interne verantwoordelijken vormen de brug tussen de vrijwilligers, het Psychiatrisch Centrum en Present. Zij zorgen voor het onthaal en de selectie van nieuwe vrijwilligers en helpen bij de oriëntatie naar dienstverlening.

Een greep uit het ruime, gevarieerde aanbod:
  • verzorgen van cafémoment en cafetaria,
  • openhouden van de patiëntenbibliotheek,
  • begeleiden van mensen naar de eucharistieviering en pastorale dienstverlening als lector,
  • een hapje klaarmaken en gezelschap zijn,
  • het begeleiden naar de feestzaal,
  • het brengen van een bezoekje,...

Het aantal uur dat u wenst te investeren in het vrijwilligerswerk kiest u zelf.
De vrijwilligers ervaren veel dankbaarheid. Vrijwilligerswerk is voor hen geen last maar veeleer een verrijking.

Interesse?

Neem contact op met de verantwoordelijken van De Vleugel op 050 79 95 28 of amandus.de.vleugel@fracarita.org.
Klik hier voor een overzicht van de Vacatures voor vrijwilligers.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation