en-USnl-BE
Thursday, December 9, 2021

Je eerste stappen

Een goed onthaal, een passende inscholing en een geleidelijke integratie binnen de werkgemeenschap zorgen ervoor dat je loopbaan als nieuwe medewerker op een positieve wijze van start gaat.

Onthaal

We hechten veel belang aan je verwelkoming binnen onze organisatie.  Niet alleen onze introductiebegeleider maar ook je directe leidinggevende en de directie vervullen hierin een belangrijke rol. De eerste weken van je tewerkstelling maken we je wegwijs in onze uitdagende opdrachtsverklaring en de missie van de Broeders van Liefde, alsook in onze strategische keuzes en actuele beleidslijnen. PC Sint-Amandus is een mensgerichte organisatie en als medewerker voel je dat vanaf het eerste moment. Naast het onthaal op de afdeling ontmoeten we je op een onthaaldag waarin tal van onderwerpen worden belicht zoals de voorstelling van de syndicale organisaties, het belang van patiëntveiligheid en welzijn op het werk,... 
Uiteraard staan we ook stil bij personeelsaangelegenheden zoals arbeidstijdbeheer, verzekeringen, vorming,... 
Kortom, we vinden het belangrijk dat medewerkers hier goed aarden.

Inscholingsprogramma voor verpleegkundigen

Voor de psychiatrisch verpleegkundigen organiseren we een uitgebreid inscholingsprogramma op verschillende niveaus. Zo is er bijvoorbeeld het specifieke inscholingsprogramma voor de nieuwe verpleegkundigen. Dit pakket belicht alle facetten die voor verpleegkundigen in het PC Sint-Amandus uniform zijn.  We denken hierbij aan het elektronisch patiëntendossier, de medicatieprogramma's en andere aspecten die eigen zijn aan de functie.

Maar de mosterd haal je natuurlijk op de werkvloer. Elke afdeling of dienst heeft zijn eigen afdelingsvisie en cultuur. Het werken met die specifieke doelgroep zal precies daar aan bod komen.  Onder supervisie van je leidinggevende en met de ondersteuning van je peter of meter krijgt je introductie een persoonlijke touch en wordt elk moment een leermoment.

De leidinggevende

Gedurende je gehele loopbaan zal je leidinggevende je eerste aanspreekpunt zijn.  Het is dan ook zijn/haar expliciete opdracht om je integratie in de job en het centrum op een coachende wijze te ondersteunen.  Bij aanvang en tijdens je proefperiode zijn er dan ook een aantal expliciete momenten waarbij je samen met hem of haar ‘formeel’ stilstaat bij de samenwerking en deze evalueert. Vanuit deze gesprekken worden ontwikkelingsnoden en verwachtingen in kaart gebracht die hun opvolging kennen binnen een persoonlijk ontwikkelingsplan.  Wij hechten hierbij veel belang aan jouw inbreng. 


Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation