en-USnl-BE
Thursday, December 9, 2021

Partnerschap Ndera

PC Sint-Amandus is partner van Caraes, een neuro-psychiatrisch ziekenhuis in Ndera, Rwanda.

In 1968 werd de eerste steen gelegd van het neuro-psychiatrisch ziekenhuis Caraes. In de jaren daarna werd het ziekenhuis verder uitgebouwd, maar ten tijde van de genocide (1994) werden bijna alle patiënten, ziekenhuispersoneel en vluchtelingen die bescherming zochten in het ziekenhuis, vermoord. Het ziekenhuis werd daarna helemaal opnieuw opgebouwd.

Het ziekenhuis is heel belangrijk voor het nationale beleid inzake geestelijke gezondheidszorg en is het enige psychiatrische ziekenhuis in Rwanda. Het is een stageplaats voor studenten geneeskunde en er is een vormingscentrum aan het ziekenhuis verbonden.

De behoeften zijn er immens en de middelen schaars terwijl een kleine financiële of materiële inspanning toch al een grote impact kan hebben.

Het partnerschap houdt een langdurige band in tussen de twee voorzieningen en betekent meer dan een éénmalige ondersteuning van een project. PC Sint-Amandus ondersteunt de ontwikkeling van haar partner in het zuidelijke halfrond met advies, ervaring en materiële steun.

Jouw steun is welkom!

Giften zijn welkom op het rekeningnummer van Caraes:

IBAN: BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB

met vermelding “Partnerschap Beernem - Ndera"

Giften vanaf 40 euro geven je recht op een fiscaal attest. Indien de som van jouw giften op 31 december dit bedrag bereikt of groter is, dan krijg je eind januari een attest toegestuurd dat je dan aan je belastingsbrief kan toevoegen. Het attest staat steeds op naam van de titularis van de rekening van waar de gift werd gestort.

 

 

Contactpersoon: Bram Verheye

Tel. : 050 79 95 06

E-mail: bram.verheye@amandus.broedersvanliefde.be

 

 

 

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation