en-USnl-BE
Thursday, December 9, 2021

Wat brengt u mee bij opname?

Medische gegevens: medicatiefiche, verwijsbrief, nuttige informatie over uw gezondheidstoestand bv. allergieën,...

 • Administratieve gegevens: identiteitskaart, naam en adres van contactpersonen,...
 • Persoonlijke spullen: kledij, toiletgerief, washandjes en handdoeken, beperkt zakgeld

Wat brengt u beter niet mee?

 • Waardevolle voorwerpen en grote sommen geld
 • U kunt enkel die goederen meebrengen en op uw kamer bewaren die noodzakelijk zijn tijdens uw opname. U blijft verantwoordelijk voor uw goederen. Het PC St-Amandus is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging.Bij uitzondering kunt u goederen in bewaring geven. Bij het afgeven van uw goe­deren wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten. De voorziening beschikt steeds over de mogelijkheid de overeenkomst tot be­waargeving op te zeggen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de maatschappelijk werker van  uw  afdeling.

Bij ontslag neemt u alle persoonlijke bezittingen onmiddellijk mee.

 • thuismedicatie

Medicamenteuze behandeling kan ook deel uitmaken van uw behandeling. We streven ernaar dit maximaal met uw betrokkenheid te laten verlopen. Dit gaat over het bepalen van de medicatie, de inname, de opvolging (bv. heeft u last van bijwerkingen, …). De medicatie wordt door het ziekenhuis voorzien. Breng geen ‘thuismedicatie’ mee en gebruik die niet tijdens uw opname. Neem enkel de medicatie in die voorgeschreven is (en verstrekt) door uw behandelend arts in het PC St.-Amandus.

Soms neemt u reeds medicatie thuis, dan vragen we u om deze medicatiefiche in te vullen. Eventueel kan u hulp vragen aan uw apotheker, thuisverpleegkundige of huisarts. Deze kunnen natuurlijk ook hun persoonlijke medicatieschema met u meegeven. Zo kunnen we dan, in eerste instantie, op een correcte wijze uw behandeling, binnen ons ziekenhuis, voortzetten. De ingevulde medicatiefiche kunt u bij uw opname aan een verpleegkundige bezorgen van de afdeling waar u opgenomen bent.

Gelieve op het schema aan te duiden wanneer u het geneesmiddel neemt en hoeveel u juist neemt.

Denk ook aan geneesmiddelen die u niet dagelijks neemt (vb. 1 maal per week/per maand). Vermeld ook het gebruik van puffs, oogdruppels, insuline, hormoonpreparaten, pleisters, suppo’s, zalven…

Sommige middelen kan u aankopen zonder voorschrift: vb. pijnstillers, middelen bij maaglast, constipatie, diarree, vitamines en voedingssupplementen, middelen op basis van planten... Als u deze regelmatig gebruikt, gelieve dit ook te vermelden.

Graag ook naam en telefoonnummer vermelden van uw apotheker en van uw huisarts.

Als u attestgeneesmiddelen gebruikt, vragen wij om een kopie van het attest te bezorgen aan een verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft.

Indien u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de arts en de verpleegkundige.

 • gevaarlijke voorwerpen

Om veiligheidsredenen is het beter om scherpe voorwerpen zoals messen of scharen thuis te laten of bij opname in bewaring te geven aan een medewerker  van uw afdeling.

Onthaal

Tijdens de onthaalperiode neemt een medewerker van de afdeling de algemene informatiebrochure met u door. Naast deze algemene informatiebrochure krijgt u tijdens de onthaalperiode nog een opnamebrochure. Deze brochure bevat specifieke informatie over de afdeling waar u verblijft en ook die wordt toegelicht door een medewerker van de afdeling. In de opnamebrochure staat onder andere informatie over het behandelprogramma, het team en de afspraken op de afdeling. Als u van afdeling verandert, krijgt u opnieuw een opnamebrochure van die afdeling en wordt die opnieuw doorgenomen.

U kunt de informatiebrochure hier nalezen. Wenst u een nieuwe papieren informatiebrochure? Vraag dan een exemplaar aan een medewerker van uw afdeling.

Wat kost uw opname?

De ziekenhuisfactuur wordt opgesteld op maandbasis en bestaat uit 4 onderdelen:
 • Verblijfskosten:  Het ziekenfonds betaalt een deel van uw hospitalisatiekosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het gedeelte van de verblijfskosten dat u zelf dient te betalen, is het remgeld of persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs;     
 • Geneesmiddelen: een forfaitair bedrag per verblijfsdag;
 • Medische en paramedische honoraria;
  Een overzicht van het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, alle honoraria en het forfait voor geneesmiddelen vind je hier.
 • Diverse kosten: bv. kapper, was, deelname aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, persoonlijke bestellingen.

  Klik hier voor het overzicht van de diverse kosten.

Via deze website kunt u nagaan of een zorgverlener al dan niet is geconventioneerd. Indien de zorgverlener geconventioneerd is, dan bent u zeker dat u de officiële tarieven betaalt, zonder supplementen.

Voor alle vragen over kosten en betalingen kunt u terecht bij het patiëntensecretariaat of bij de maatschappelijk werker.

De contactgegevens voor het patiëntensecretariaat vindt u hier.  De maatschappelijk werker kunt u bereiken via het afdelingstelefoonnummer. Voor een overzicht met de contactgegevens van de afdelingen, klik hier.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation