en-USnl-BE
Tuesday, April 13, 2021

Bemerkingen en/of klachten

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is patiëntveiligheid. We stellen alles in het werk om de zorg voor onze patiënten zo veilig mogelijk te maken. Wanneer zich een incident voordoet waarbij onverhoopt toch bepaalde risico’s zouden ontstaan, vragen we dit zeker aan ons te melden. Wij zullen dit vervolgens analyseren en zo goed mogelijk opvolgen met alle betrokkenen.

Voor bemerkingen, klachten of verbetersuggesties over de opname, de begeleiding, de afdelingswerking kan je in eerste instantie terecht bij het team, de leidinggevende of de arts van de afdeling.

Daarnaast kan je een afspraak maken met de directie via 050 79 95 46 of een e-mail sturen naar info@amandus.broedersvanliefde.be.

Je kan ook terecht bij de externe ombudspersoon die verbonden is aan het ziekenhuis:

Anne-Leen Denolf
Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge
Persoonlijk: tijdens het consultatiemoment op donderdagvoormiddag, van 9.00 u. tot 12.00 u. in Gebouw Sint-Marie (eerste verdieping)
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation